• КАДА И ГДЕ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС ЗА УПИС У ВОЈНУ ГИМНАЗИЈУ И КОЛИКО ИСТИ ТРАЈЕ?

  Конкурс за упис у Војну гимназију се објављује почетком године (крајем јануара или фебруара) и траје до 45 дана. Конкурс се објављује на сајтовима Министарства одбране, сајту Војне гимназије, преко часописа „Одбрана“ и у средствима јавног информисања.

 • КОЈА ЈЕ ОСНОВНА РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ И ССВШ „1300 КАПЛАРА“?

  Војна гимназија, током четворогодишњег школовања, своје ученике припрема за наставак школовања на високошколској установи, Војној академији или Медицинском факултету Војно-медицинске академије, након чега они постају официри Војске Србије. Током школовања у Војној гимназији ради се на јачању мотивације ученика за војни позив и наставак школовања на Војној академији и Медицинском факултету Војномедицинске академије, као и развијању психо-физичких способности које ће им помоћи у наставку школовања и олакшати пут ка првим официрским чиновима.
  ССВШ „1300 каплара“ школује подофицире за потребе Војске Србије. Ученици се током школовања обучавају и припремају за рад у јединицама Војске Србије одмах по завршетку школовања. Троје најбољих ученика завршне године ССВШ „1300 каплара“ стичу право да конкуришу за упис и наставак школовања на Војној академији.

 • АКО НЕ БУДЕМ ПРИМЉЕН У ВОЈНУ ГИМНАЗИЈУ, ДА ЛИ МОГУ ДА КОНКУРИШЕМ ЗА УПИС У НЕКУ ДРУГУ СРЕДЊУ ШКОЛУ?

  Наравно, поступак пријема ученика у Војну гимназију завршава се пре уписа у друге средње школе.

 • ДА ЛИ ТРЕБА ДА ПОЛАЖЕМ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ДРУГУ СРЕДЊУ ШКОЛУ АКО САМ ПРИМЉЕН У ВОЈНУ ГИМНАЗИЈУ?

  Увек препоручујемо нашим кадидатима да полажу пријемни испит за упис и у неку другу средњу школу. Почетак школовња у Војној гимназији почиње периодом прилагођавања који траје од 10 до 15 дана. Током наведеног периода ученик има право да одустане од школовања у Војној гимназији, и у том случају, ако није положио пријемни за упис у неку другу средњу школу, ученик се може наћи у проблему. Из исксутва знамо да је број ученика који одустану од школовања врло мали али увек саветујемо да поступите како смо већ навели.

 • ДА ЛИ МОГУ ДА НАСТАВИМ ДА ТРЕНИРАМ СПОРТ КОЈИ САМ ТРЕНИРАО У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ?

  Наравно! У Војној гимназији велика пажња се посвећује физичкој спремности ученика и у складу са тим, поред редовне наставе физичког васпитања, организован је и рад великог броја секција чији је циљ откривање и развијање нових и већ постојећих талената код ученика као и квалитетно организовање слободног времена. Од спортских секција у Војној гимназији постоје: атлетска, гимнастичка, одбојкашка, кошаркашка, секција малог и великог фудбала, веслачка, стељачка и џудо секција. Сваке године овом списку секција додајемо и још нових секција у зависности од интересовања ученика и могућности организације. Спортски капацитети Војне гимназије увек су на располагању ученицима.
  Ученици који имају изражен таленат за неки спорт, могу се прикључити и екипи Војне академије као и спортским друштвима и клубовима на територији Србије, под условом да то могу ускладити са обавезама школовања. Ученици Војне гимназије традиционално остварују изванредне резултате на свим спортским такмичењима.

 • ШТА ТРЕБА ДА ПОНЕСЕМ СА СОБОМ КАДА ДОЛАЗИМ НА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА, КАО И НА ПРОВЕРУ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ?

  Кандидати на полагање пријемног испита долазе са овереном ђачком књижицом (обавезна је фотографија у књижици) и са собом треба да понесу прибор за писање и решавање тестова из српског језика и књижевности и математике, као и спортску опрему за реализацију провере физичких спсобности. Обавезно са собом понети потврду од изабраног лекара (не старију од 10 дана) да кандидат може приступити провери физичке способности. И наравно, добро расположење и максималну концентрацију.

 • ДА ЛИ УЧЕНИЦИ ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ АУТОМАТСКИ УПИСУЈУ ВОЈНУ АКАДЕМИЈУ?

  Ученици Војне гимназије су у обавези да наставе школовање на Војној академији или Медицинском факултету Војномедицинске академије и за то се спремају током четворогодишњег школовања. Након завршетка школовања у Војној гимназији наши ученици имају обезбеђено место за упис на Војну академију, али подлежу лекарским и психолошким тестирањима како би се уверили да су у потпуности здрави и да испуњавају услове за безбедан наставак школовања на Војној академији. Такође, ученици Војне гимназије приступају и пријемном испиту из математике и провери физичке способности како би се извршило бодовање и рангирање ученика због ограниченог броја кадета који се примају на смерове на Војној академији.

 • У КОМ СЛУЧАЈУ ПРЕСТАЈЕ ШКОЛОВАЊЕ УЧЕНИКА У ВОЈНОЈ ГИМНАЗИЈИ?

  Статус лица на школовању – ученика Војне гимназије престаје у случају:
  - завршетка школовања;
  - губљења права за уписом наредне школске године – уколико на крају другог полугодишта има слабе оцене из три или више наставних предмета, изузев ученика коме је одобрено да понови разред;
  - због утврђене неспособности или ограничене способности за школовање или војну службу;
  - на сопствени захтев, уз писмену сагласност родитеља, односно старатеља или хранитеља, исписивањем из Војне гимназије;
  - изрицањем правоснажне пресуде за кривично дело које, по посебним прописима, представља сметњу за наставак школовања;
  - изрицањем васпитно-дисциплинске мере искључења од начелника Војне гимназије;
  - у другим случајевима прописаних законом и уговором о школовању.
  За ученика Војне гимназије коме је престао статус лица на школовању – ученика, начелник Војне гимназије доноси акт о престанку школовања.

 • АКО ДВА ИЛИ ВИШЕ КАНДИДАТА ИМАЈУ ИСТИ БРОЈ БОДОВА, НА ОСНОВУ ЧЕГА СЕ ВРШИ РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА?

  Мерила и критеријуми за рангирање у овом случају дефинишу се конкурсом.

 • ДА ЛИ КАНДИДАТ ЗА УПИС У ВОЈНУ ГИМНАЗИЈУ МОРА ИМАТИ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ?

  Конкурсом је предвиђено да кандидат мора бити држављанин Републике Србије и мора имати пријављено пребивалиште у Републици Србији јер се пријава за упис у војну школу подноси преко Центара МО на територији пребивалишта.

 • ДА ЛИ ДЕВОЈКЕ МОГУ КОНКУРИСАТИ ЗА УПИС У ВОЈНУ ГИМНАЗИЈУ?

  Девојке могу конкурисати за упис у Војну гимназију под истим условима као и дечаци.

 • ДА ЛИ СВИ УЧЕНИЦИ МОРАЈУ ДА СПАВАЈУ У ИНТЕРНАТУ И КОЛИКО УЧЕНИКА БОРАВИ У ЈЕДНОЈ СОБИ?

  Да, боравак у интернату је обавезан за све ученике у Војној гимназији. Ученици су смештени у четворокреветне собе, а на сваком спрату интерната постоје одвојени делови за смештај дечака и девојчица. Просторије за боравак ученика у интернату Војне гимназије су током 2018. и 2019. године у потпуности реновиране.

 • ДА ЛИ СЕ НЕГДЕ МОГУ ПОГЛЕДАТИ ЗАДАЦИ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ РАНИЈИХ ГОДИНА?

  Примере тестова који су коришћени на пријемним испитима за упис у Војну гимназију протеклих година можете погледати на нашем сајту путем следећег линка ПРИМЕРИ ТЕСТОВА СА ПРЕТХОДНИХ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА.

 • КОЈА СУ ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА?

  Права и обавезе ученика, као и обавезе војне школе дефинисане су Статутом Војне гимназије који можете прочитати на нашем сајту путем следећег линка СТАТУТ ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ, као и уговором који потписује овлашћено лице Министарства одбране, ученик и његов родитељ или старатељ. Пример уговора за школовање у Војној гимназији можете погледати на нашем сајту путем следећег линка ПРИМЕР УГОВОРА ЗА ШКОЛОВАЊЕ У ВОЈНОЈ ГИМНАЗИЈИ.

 • ШТА ПРЕБА ДА ПОНЕСЕМ НА ПЕРИОД ПРИЛАГОЂАВАЊА И ШТА СЕ РАДИ НА ПРИЛАГОЂАВАЊУ?

  При доласку на период прилагођавања, ученик треба понети личне ствари које су му неопходне за боравак у интернату Војне гимназије у трајању од десетак дана (одећу, обућу, средства за личну хигијену, ђачку књижицу, нешто новца, свеску и прибор за писање, спортску опрема за редовне физичке кативности и пливање).
  Током периода прилагођавања, ученици се упознају са интернатом и школском зградом Војне гимназије, својим правима и обавезама, начином рада војне Гимназије, упознају се са делом знаменитости Београда, похађају обуку у пливању, упознају се са другим ученицима из свог разреда и кроз разне активности упознаје се са старешинама и наставницима и интензивно се ради на остваривању поверења и формирању колектива.
  Најмање седам дана пре почетка периода прилагођавања планира се и реализује одржавање родитељског састанка када се родитељима саопштавају сви детаљи у вези периода прилагођавања и школовања у Војној гимназији.

 • ШТА ОБУХВАТА ПСИХОЛОШКА А ШТА МЕДИЦИНСКО-ЗДРАВСТВЕНА ПРОЦЕНА, ГДЕ СЕ РЕАЛИЗУЈУ И ШТА СЕ ПРЕГЛЕДА И ПРОЦЕЊУЈЕ НА ПРОЦЕНАМА?

  Психолошка процена се састоји од теста интелигенције, теста личност и разговора са психологом и врши се у другом делу селекције.. Тест интелигенције и тест личности се раде на рачунару, а по пристизању резултата ученици који су задовољили критеријуме обављају разговор са психологом. Кандидати за упис у Војну гимназију подлежу психолошкој процени у надлежној војној здравственој установи и приликом доласка дужни су да са собом понесу попуњен образац извода из здравственог картона, као и неки од докумената са сликом за идентификацију. Да би задовољио критеријум на психолошкој процени кандидат мора припадати 1, 2. или 3. категорији (односно кандидати из 4. и 5. категорије не задовољавају критеријум). Психолошка процена се не може поновити у наредних 6 месеци и битно је да кандидат буде сконцентрисан, да дође на време и да на процену дође одморан и наспаван.
  Здравствено-медицинска процена обухвата класичан систематски преглед (прегледи код интернисте, офталмолога, стоматолога, пулмолога, лабораторија и слично) и врши се у трећем делу селекције. Прегледи се реализују у надлежној војној здравственој установи. Предлажемо да кандидат ујутру пије воду, да не доручкује и да дан пре прегледа не конзумира газирана пића и кафу, као и храну чије конзумирање би могло довести до потребе за понављањем лабораторијског прегледа. Уколико неки део прегледа није уредан, надлежна установа може кандидата упутити на додатне преглед што ће изискивати додатне трошове кандидатима и зато је битно да се кандидати придржавају смерница.
  На психолошку и медицинско-здравствено процену ученици долазе у пратњи једног од родитеља или старатеља.
  Позивање кандидата у свим фазама селекције вршиће регионални центри Министарства одбране

Верзија за штампу

 

A+ A-

Информације

Обавештење бившим ученицима Војне гимназије који имају потребу за дупликатима јавних исправа које је издала Војна гимназија
ЗАХТЕВ за издавање дупликата или друге јавне исправе, односно провере веродостојности дипломе подноси се по следећем...
Сусрети класа ученика Војне гимназије
Поштовани, Војна гимназија жели да омогући вама, својим некадашњим ученицима, да правовремено дођeте до информација које се тичу организовања сусрета класа...

Претрага

Календар

« Мај 2024 »
ПонУтоСреЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас