Кандидати за упис у Војну гимназију (ВГ) бирају се путем конкурса, који расписује Министарство одбране (МО), у месецу фебруару, са прецизним условима и начином конкурисања, као и правима и обавезама уписаних ученика.

Конкурс подразумева упис у 1, 2. или 3. разред ВГ за који могу конкурисати држављани Републике Србије против којих се не води кривични поступак нити су осуђивани за таква дела и који испуњавају опште и посебне услове Конкурса.

Кандидати могу бити ученици који су завршили:

-          V, VI и VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе за 1. разред ВГ,

-          прво полугодиште I разреда гимназије било ког типа, односно I разред гимназије било ког типа за 2. разред ВГ и

-          I разред и прво полугодиште II разреда гимназије било ког типа, односно II разред гимназије било ког типа за 3. разред ВГ.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријава се подноси територијалном органу Регионалног центра МО (списак општина подељених по  Центарима и Регионалним центрима МО, са бројевима телефона и адресама можете видети на секцији «Регионални центри МО») према територији сталног места боравка, где се добија и образац Пријаве.

Уз пријаву треба приложити:

-        оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;

-        оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старију од шест месеци);

-    потврде надлежних органа да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела или им није изрицана заводска мера;

-        оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда ОШ за кандидате који су завршили ОШ, а за ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII разреда ОШ и уверење-потврду основне школе о оценама на крају првог полугодишта VIII разреда(за упис у 1 разред ВГ);

-        оверене фотокопије сведочанства V, VI, VII и VIII разреда ОШ и I разреда гимназије за кандидате који су завршили први разред, а за ученике I разреда уверење-потврду гимназије о оценама на крају првог полугодишта I разреда (за упис у 2. разред ВГ);

-      оверене фотокопије сведочанства V, VI, VII и VIII разреда ОШ, I и II разреда гимназије за кандидате који су завршили први и други разред гимназије, а за ученике II разреда уверење-потврду гимназије о оценама на крају првог полугодишта II разреда (за упис у 3. разред ВГ).

Фотокопије докумената, тражених по Конкурсу, кандидати оверавају у општини, суду или код јавног бележника.

ПОСТУПАК ПРИЈЕМА

По затварању Конкурса сви пријављени кандидати се обавештавају о термину организоване провере знања из математике, српског језика и провере физичких способности, која се реализује у Војној гимназији.

Након обраде постигнутих резултата формира се листа са које се кандидати позивају на психолошку процену. 

Листа садржи бодове на основу успеха из основне школе/гимназије и бодове који су освојени на тесту из математике, српског језика и провере физичких способности (40+20+20+20=100 бодова).

Број бодова на основу успеха за 1, 2. или 3. разред ВГ се израчунава по следећем: саберу се успеси на крају V, VI, VII и полугодишту/крају VIII разреда ОШ, израчуна се аритметичка средина успеха и помножи са 8. (Нпр: 4,57 + 4,80 + 5,00 + 4,50 = 18,87 / 4 = 4,72 * 8 = 37,74 бода по основу успеха).

Знање из српског језика и математике утврђују се тестирањем.

За припрему за тестирање користе се збирке за полагање завршног испита из српског језика и математике које је издало Министарство просвете Републике Србије, а могу послужити и примери тестова из претходних година уписа.

За ученике који конкуришу за упис у 2. или 3. разред ВГ тестови се израђују на основу реализованог градива у I полугодишту 1. разреда за упис у 2. разред ВГ, односно градива 1. разреда и I полугодишта 2. разреда за упис у 3. разред ВГ, а према садржајима тема и наставних јединица из Наставног плана и програма обавезног предмета математика за гимназије општег типа у Републици Србији.

Провера физичких способности се врши тестирањем способности кандидата из дисциплина: Скок у даљ из места, склекови на ниском разбоју и трчање на 800 метара према посебној листи бодовања резултата за дечаке и девојчице.

Примери решених тестова из математике од 2012. до 2019. године, примери тестова из српског језика од 2012. до 2018. године и опис и резултати који се бодују у склопу провере физичких способности се налазе у секцији «Упис у ВГ» подсекција «Припрема».

Након реализоване психолошке процене, кандидати који испуњавају услове, обавиће здравствене прегледе у ВБ Ниш, ВМЦ Нови Сад и ВМЦ Карабурма.


 

 

 

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Информације

У СУСРЕТ КОНКУРСУ ЗА УПИС У ВГ
Обавештавају се кандидати да ће Конкурс за упис у Војну гимназију бити објављен 15.02.2021.године.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДУПЛИКАТА ЈАВНИХ ИСПРАВА У ВГ
На основу указане потребе, а циљу обавештавања бивших ученика Војне гимназије који имају потребу за дупликатима јавних исправа које је издала Војна гимназија, потребно је придржавати се следећег поступка...
СУСРЕТИ КЛАСА УЧЕНИКА
Поштовани, Војна гимназија жели да омогући Вама, својим некадашњим ученицима, да правовремено дођeте до информација које се тичу организовања сусрета класа...

Претрага

Календар

« Март 2021 »
ПонУтоСреЧетПетСубНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас