Школа

Конкурс за упис у Војну гимназију

15. 02. 2016

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ
расписује
КОНКУРС
за пријем кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије
У школској 2016/2017. години извршиће се пријем 120 кандидата мушког и женског пола из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за ученике првог разреда Војне гимназије.

УСЛОВИ КОНКУРСА
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ
– да су држављани Републике Србије;
– да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
– да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у тра-јању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, или им није изрицана заводска мера.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
– да су рођени 2000. године или касније;
– да су завршили V, VI и VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе, и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања,
– да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар).
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса, подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и српског језика, психолошкој процени, медицинско-здравственој процени и безбедносној провери.

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

Школовање у Војној гимназији траје четири године. Ученици се школују по плану и програму гимназије општег смера.
Након завршеног школовања у Војној гимназији ученици су обавезни да полажу пријемни испит за упис у Војну академију.
За време школовања ученици Војне гимназије имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату Војне гимназије, уџбеници, школски прибор, одећа и обућа, здравствена заштита и новчана примања у складу са прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије, а трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије.

Међусобна права и обавезе лица примљених на школовање и Министарства одбране Републике Србије регулишу се уговором.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаву територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка.

Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, конкурсну документацију подносе територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта. Образац пријаве се добија у територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.

Кандидат уз пријаву прилаже:

– оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
– оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

– потврду надлежног органа да се против кандидата не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затво-ра, односно да му није изрицана заводска мера;

– оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе за кандидате који су завршили основну школу, а за кандидате ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI и VII разреда основне школе и уверење – потврду основне школе о оценама на крају полугодишта VIII разреда.

Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидати оверавају у општини, суду или код јавног бележника.
Приликом доласка на проверу општих способности у Војну гимназију, кандидати са собом обавезно носе потребну спортску опрему и ђачку књижицу са овереном фотографијом.

Селекција кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије реализује се у три дела. У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери физичке способности и провери знања из математике и српског језика. У другом делу, у трајању од једног дана, кан-дидати подлежу психолошкој процени. У трећем делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.

Уколико кандидат не задовољи критеријуме провере физичке способности, губи право на упис у Војну гимназију, те се не упућује на следећи облик (део) селекције.

Ради провере физичке способности, провере знања из математике и српског језика, кандидати за пријем на школовање у Војну гимназију, долазе у интернат Војне гимназије (ул. Хумска бр. 22, Београд), према распореду који ће израдити Војна гимназија и доставити регионалним центрима Министарства одбране.

Приликом доласка на предвиђене селекције кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије, потребно је да кандидати дођу у пратњи родитеља – старатеља.

Све путне трошкове око превоза до интерната Војне гимназије ради реализације првог дела селекције и до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско-здравствене процене сносе кандидати који конкуришу за упис у Војну гимназију.
Конкурс је отворен од 15. фебруара до 31. марта 2016. године.

Конкурсна документација кандидатима за ученике Војне гимназије неће се враћати.

Кандидати ће обавештење о резултатима конкурса добити од Војне гимназије почев од 10. јуна 2016. године.

Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у Војној гимназији, Улица Петра Чајковског број 2, Београд (телефони: 011/3603–966, 011/3603–972 и 011/3603–655) или на интернет презентацији Војне гимназије www.gimnazija.mod. gov.rs.

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Календар

« Децембар 2019 »
ПонУтоСреЧетПетСубНед
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Последње вести

  • 02.12.2019. | Наставна посета Војној академији ученика 44. класе

    27. новембра 2019. године ученици 44. класе уз пратњу старешина, посетили су Војну академију где су имали могуцност да се боље упозању са животом и радом на Војној академији...

  • 29.11.2019. | Учешће појачке групе ВГ и ССВШ на хуманитарном концерту

    Дана 26. новембра 2019. године у 18 часова, у Цркви Светог Јована Владимира (Медаковић), ученици основних школа „Др Драган Херцог“ и „Миодраг Матић“ одржали су хуманитарни концерт у оквиру манифестације „Објавите једном на велика звона.“

  • 27.11.2019. | Ученици 47. класе у посети Војном музеју

    Дана 21.XI 2019. ученици 47. Класе Војне гимназије, у оквиру планиране наставне посете, обишли су Војни музеју на Калемегдану заједно са својим старешинама у класи...

Важнији линкови

Пратите нас