школа

Конкурс за Средњу стручну војну школу

01. 02. 2016МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ
р
  а  с  п  и  с  у  ј  е

К О Н К У Р С

за пријем кандидата из грађанства за ученике Средње стручне војне школе
У школској 2016/2017. години извршиће се пријем 60 кандидата мушког и женског пола из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за ученике првог разреда Средње стручне војне школе
(30 ученика за смер Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана и 30 ученика за смер Јединице за електронска дејства).

УСЛОВИ КОНКУРСА
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ
– да су држављани Републике Србије;
– да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
– да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, или им није изрицана заводска мера.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
– да су рођени 2000. године или касније;
– да су завршили
V, VI и  VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе, и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања, 
– да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар).
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса, подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и физике, психолошкој процени, медицинско-здравственој процени и безбедносној провери.

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
Школовање у Средњој стручној војној школи траје четири године. Ученици се школују по плану и програму војно-стручног смера Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране и Јединица за електронска дејства.
Након завршеног школовања у Средњој стручној војној школи ученици се примају у Војску Србије у својству професионалног подофицира, у чину водника.
За време школовања ученици Средње стручне војне школе имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату, уџбеници, школски прибор, одећа и обућа, здравствена заштита и новчана примања у складу са прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије, а трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије.
Међусобна права и обавезе лица примљених на школовање и Министарства одбране Републике Србије регулишу се уговором.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати
 подносе пријаву територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка.
Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, конкурсну документацију подносе територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта. Образац пријаве се добија у територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.
Кандидат уз пријаву прилаже:
– оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
– оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
– потврду надлежног органа да се против кандидата не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да му није изрицана заводска мера;
– оверене фотокопије сведочанстава
V, VI, VII и VIII разреда основне школе за кандидате који су завршили основну школу, а за кандидате ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI и VII разреда основне школе и уверење - потврду основне школе о оценама на крају полугодишта VIII разреда.
Фотокопије
 докумената  тражених  по  конкурсу  кандидати  оверавају у општини,суду или код јавног бележника.
Приликом доласка на проверу физичких способности, проверу знања из математике и физике, кандидати са собом обавезно носе потребну спортску опрему и ђачку књижицу са овереном фотографијом.
Приликом доласка на све предвиђене провере у оквиру селекције, потребно је да кандидати дођу у пратњи родитеља-старатеља.
Селекција кандидата из грађанства за ученике Средње стручне војне школе реализује се у три дела. У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери физичке способности и провери знања из математике и физике. У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени. У трећем делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.
Уколико кандидат не задовољи критеријуме провере физичке способности, губи право на упис у Средњу стручну војну школу, и не упућује се на следећи облик (део) селекције.
Ради провере физичке способности, провере знања из математике и физике, кандидати за пријем на школовање у Средњу стручну војну школу, долазе у интернат Војне гимназије (ул. Хумска бр. 22, Београд), према распореду који ће израдити Војна гимназија и доставити Регионалним центрима Министарства одбране Републике Србије.
Све путне трошкове око превоза до интерната Војне гимназије ради реализације првог дела селекције и до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско-здравствене процене сносе кандидати који конкуришу за упис у Средњу стручну војну школу.

Конкурс је отворен од
 1. фебруара до 15. марта 2016. године.
Конкурсна документација кандидатима за ученике Средње стручне војне школенеће се враћати.
Кандидати ће обавештење о резултатима конкурса добити од Војне гимназије почев од
 10. јуна 2016. године.
Остала обавештења у вези са конкурсом
 могу се добити у Војној ги­мназији, Улица Петра Чајковског број 2, Београд (телефони: 011/3603–966011/3603–966, 011/3603–972011/3603–972 и 011/3603–655011/3603–655) или на интернет презентацији Војне ги­мназије www.gimnazija.modgov.rs.

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Информације

Обавештење бившим ученицима Војне гимназије који имају потребу за дупликатима јавних исправа које је издала Војна гимназија
ЗАХТЕВ за издавање дупликата или друге јавне исправе, односно провере веродостојности дипломе подноси се по следећем...
Сусрети класа ученика Војне гимназије
Поштовани, Војна гимназија жели да омогући вама, својим некадашњим ученицима, да правовремено дођeте до информација које се тичу организовања сусрета класа...

Претрага

Календар

« Јануар 2023 »
ПонУтоСреЧетПетСубНед
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас