Kandidati za upis u Vojnu gimnaziju biraju se putem konkursa, koji raspisuje Ministarstvo odbraneu mesecu februaru, sa preciznim uslovima i načinom konkurisanja, kao i pravima i obavezama upisanih učenika.

Konkurs podrazumeva upis u 1. razred VG za koji mogu konkurisati državljani Republike Srbije, protiv kojih se ne vodi krivični postupak niti su osuðivani za takva dela.

Kandidati mogu biti učenici koji su završili V, VI i VII razred i prvo polugodište VIII razreda, odnosno VIII razred osnovne škole.

NAČIN KONKURISANJA

Prijava se podnosi teritorijalnom organu Regionalnog centra MO (telefoni) na teritoriji stalnog mesta boravka, gde se dobija i obrazac prijave. Uz prijavu treba priložiti:

- Overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
- Overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne stariju od šest meseci);
- Potvrde nadležnih organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela ili im nije izricana zavodska mera. 
- Uverenje – potvrdu osnovne škole o ocenama na kraju V, VI i VII razreda i polugodišta VIII razreda (učenici VIII razreda), odnosno overene fotokopije svedočanstva V, VI, VII i VIII razreda osnovne škole (za kandidate koji su završili osnovnu školu);

POSTUPAK PRIJEMA

Po zatvaranju Konkursa svi prijavljeni kandidati se obaveštavaju o terminu organizovane provere znanja iz matematike, srpskog jezika i testa motorickih sposobnosti, koja se realizuje u Vojnoj gimnaziji.
Nakon obrade postignutih rezultata formira se lista sa koje se kandidati pozivaju na psihološku procenu u Vojnomedicinsku akademiju. 
Lista sadrži bodove na osnovu uspeha iz osnovne škole i bodove koji su osvojeni na testu iz matematike i srpskog jezika( 60+20+20=100 bodova). Nakon realizovane psiholoske procene, kandidati koji ispunjavaju uslove, obaviće zdravstvene preglede u VB Niš, VMC Novi Sad i VMC Karaburma.
Provera sposobnosti iz fizičkog podrazumeva testiranje opštih motoričko-koordinacionih sposobnosti. Iz provere se ne dobijaju bodovi. 
Znanje iz srpskog jezika i matematike utvrđuju se testiranjem. Za pripremu za testiranje koriste se zbirke za polaganje završnog ispita iz srpskog jezika i matematike koje je izdalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije. 
Test koji će se primeniti sadržaće 50% nepoznatih zadataka, 25% zadataka iz zbirki sa promenjenim brojkama ili redosledom ponuđenih odgovora i 25% zadataka koji su identični onim u zbirkama.

???print_version???

 

A+ A-

???info_portlet???

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДУПЛИКАТА ЈАВНИХ ИСПРАВА У ВГ
На основу указане потребе, а циљу обавештавања бивших ученика Војне гимназије који имају потребу за дупликатима јавних исправа које је издала Војна гимназија, потребно је придржавати се следећег поступка...
СУСРЕТИ КЛАСА УЧЕНИКА
Поштовани, Војна гимназија жели да омогући Вама, својим некадашњим ученицима, да правовремено дођeте до информација које се тичу организовања сусрета класа...

Pretraga

Poslednje vesti

???banners???

???follow_us???