Škola:

Internat:

  • Adresa: Humska 22
  • telefon 3603-972

Odeljenje za nastavu: potpukovnik Dragan Jovanović

Sekretarijat: Ljiljana Janičić: 

Internat: potpukovnik Aleksandar Antić: 

Grupa za odnose sa javnošću: major Desimir Milićević: 

Psihološko-pedagoška služba: kap Radojka Milosavljević

39. klasa: major Radoslav Jocić:

38. klasa: major Igor Mihajlović:

37. klasa: major Miroslav Ćitić: 

36. klasa: major Miloje Ilić:

???print_version???

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

???banners???

???follow_us???